ហាងសួនមេអំបៅ មានមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗដឹកដល់ផ្ទះក្នុងក្រុងសៀមរាបតម្លៃត្រឹមតែ១ម៉ឺនរៀល
26/07/2021 2:53 pm សៀមរាប
អំឡុងពេលបិទខ្ទប់ផ្សារ និងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាប ហាងសួងមេអំបៅ បានរៀបចំកញ្ចប់មុខម្ហូបពិសេសសម្រាប់អតិថិជន។ អតិថិជន ដែលស្នាក់នៅផ្ទះ ពិតជាពិបាកក្នុងការរកទិញម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។

ជាមួយគ្នានេះ ហាង សួនមេអំបៅ បញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ដែលមិនអាចចេញទៅទិញម្ហូបអាហារ។ ហាង សួនមេអំបៅ ផ្ដល់ជូននៅមុខម្ហូបជាច្រើនមុខទៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ ១ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយប្រអប់គ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់។ អ្វីកាន់តែពិសេស លោកអ្នកកម្មង់ចាប់ពី ២មុខឡើងនឹងមានការដឹកចិញ្ចូនដល់ផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃ។

តោះកម្មង់ម្ហូបឆ្ងាញ់ៗដែលជាចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផេក Butterflies Garden Restaurant សួនមេអំបៅ ឬ លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 571 771, 011 571 771ព័ត៌មានទាក់ទង