រង្វង់មូលគួរស្រូវ ក្លាយជាផ្សារបន្លែ ត្រីសាច់ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩
03/05/2021 6:00 pm ភ្នំពេញ

រង្វង់មូលគួរស្រូវ ដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ បានក្លាយជាផ្សារបន្លែ ត្រីសាច់ និងគ្រឿងឩបភោគបរិភោគជាច្រើន។ អាជីវករភាគច្រើនដែលមកលក់នៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាអាជីវករដែលលក់ដូរនៅផ្សារនាគមាស និងផ្សារដើមគរប៉ុន្តែដោយសារការផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្សារទាំងពីរនេះទើបអាជីវករទាំងនេះសម្រេចមកលក់បន្លែ ត្រីសាច់នៅទីនេះវិញ ។

សូមអញ្ជើញទស្សនាទិដ្ឋភាពខាងក្រោមដូចតទៅ៖

ព័ត៌មានទាក់ទង