នំខេកឆ្ងាញ់បំភ្លេចមិនបាន នឹកដល់ Strawberry Farm
07/04/2021 11:00 am ភ្នំពេញ
នំខេកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិជប៉ុនមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានច្រើនរសជាតិសម្រាប់លោកអ្នកត្រូវការ។  ក្រៅពីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហាងយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវអនាម័យខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់លោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន។


ក្រៅពីនំខេក Strawberry Farm មានលក់ដូចជា Strawberry ស្រស់ៗនាំចូលពីចម្ការផ្ទាល់ ដែលដាំដោយជនជាតិជប៉ុន។ សម្រាប់លោក-អ្នក ដែលមានកម្មវិធីតូចធំៗត្រូវនំខេកឆ្ងាញ់ឬត្រូវការ Strawberry ស្រស់ៗលោកអ្នកជាវបាននៅហាង Strawberry Farm ដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ#D ផ្លូវ១០៣ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬទាក់ទងលេខទូរសព្ទ 0962233625។ 

តំណ៖ https://fb.watch/4ITkaVKKRL/


អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម
 

ព័ត៌មានទាក់ទង